Caersalem Capel

Caersalem Capel y Bedyddwyr

“Cyhoeddwn iesu Grist yn Waredwr ac yn Arglwydd”

  • Dydd Sul: 10.30am Ysgol Sul I Oedolion (Cymraeg)2.00pm Oedfa Bregethu (Cymraeg)
  • Sul ola’r mis – Oedfa Saesneg
  • Dydd Mawrth 1.00pm Dosbarth beiblaidd Dwyiethog yn ein chwaer Eglwys Penuel Carmarthen
  • Dydd Iau 2.00pm Cwrdd Gweddi

Rhifau Cyswllt Geraint Morse (Gweinidog) 01267 230676

Brinley Jones (Ysgrifennydd) 01267 253481

Click for more information

Branford Building Conservation Old Dairy Dog Hotel Cobain Gas Services Blinds Only Harcourt Plumbing and Heating Railway Inn Gwili Mill Llanpumsaint Fferm y Felin Farm Guest House and Cottages Hollybrook Country Inn Matthew Jones Agricultural Contractor G J Isitt Roofing Harcourt Tree Services

Links to Local Groups

Admin