Neuadd Goffa

Neuadd Goffa Llanpumsaint a Ffynnon Henry

Os am archebu’r Neuadd  ar gyfer unrhyw ddigwyddiad, ffoniwch Mr. Arwel Nicholas ar 01267 281365

o

Work on the Hall extension underway

Bydd pawb sydd wedi pasio’r neuadd goffa yn ddiweddar wedi gweld pa mor gyflym mae’r estyniad yn tyfu.

Rydyn ni’n gobeithio cyllido’r gwahaniaeth trwy gynllun ‘Prynu Bricsen’. Mae’r ymateb cyntaf gan fusnesau ac unigolion lleol wedi bod yn dda iawn. Ond, mae rhagor o waith i’w wneud o hyd ac os ydych chi eisiau prynu bricsen yn eich enw chi neu er cof am anwyliaid, cysylltwch â ni ar unwaith.

Os hoffech brynu bricsen neu wneud rhodd, cysylltwch ag un o ymddiriedolwyr y Neuadd neu ffoniwch Derick Lock (253524) i gael ffurflen gais.

Click for more information

Branford Building Conservation Old Dairy Dog Hotel Cobain Gas Services Blinds Only Harcourt Plumbing and Heating Railway Inn Gwili Mill Llanpumsaint Fferm y Felin Farm Guest House and Cottages Hollybrook Country Inn Matthew Jones Agricultural Contractor G J Isitt Roofing Harcourt Tree Services

Links to Local Groups

Admin