Llanpumsaint Logo

Croeso / Welcome

Diolch i chi am ymweld â thudlaen we Cyngor Cymuned Llanpumsaint.

Rydym ni yn flin iawn ar hyn o bryd fod y Cyngor ddim yn medru rhoi dogfennau ar y we yn Gymraeg. Rydym yn gobeithio atgywiro hyn pryd fyddwn yn gallu cael clerc sydd yn rhugl yn y Gymraeg.

(Os fyddech chi neu unrhyw un arall i chi yn adnabod gyda diddordeb o fod yn clerc mae croeso i chi ffonio’r cadeirydd, gynghorwr Arwel Nicholas ar: 01267 281365)

Response to Llanpumsaint Community Council regarding Cllr Stephen
Phillips