Llanpumsaint Logo

Cyfarfodydd

Mae Cyngor y Gymuned yn cyfarfod ar Ddydd Mercher cyntaf o Fis Ionawr, Mawrth, Mai, Gorffennaf, Medi a Thachwedd yn y Neuadd Goffa am 8:00yh

Mae pob cyfarfod yn agored i’r cyhoedd.