Llanpumsaint Logo

Cynghorwyr eich Cymuned

Cynghorwyr eich Cymuned yw:

  • Eirion Evans, Llys Mieri, Llanpumsaint. 01267 253522
  • Pamela Jones, Fronheulog, Llanpumsaint. 01267 253257
  • D A Davies, Taiau Bach, Llanpumsaint. 01267 253418
  • Dylan Jones, Nebo Cottage, Bronwydd. 01267 253532
  • Arwel Nicholas, Gorsgoch, Llanpumsaint. 01267 281365
  • Elfed Davies, Cwmwernen, Llanpumsaint. 01267 253209
  • Gethin Edwards, Afallon, Llanpumsaint. 01267 253474
  • Derick Lock, Maes y Felin, Llanpumsaint. 01267 253524

Mae Cyngor y Gymuned yn cyfarfod ar :-

Ddydd Mercher cyntaf o fis Ionawr, Mawrth, Mai, Gorffennaf, Medi a Thachwedd yn y Neuadd Goffa am 8:00yh

Mae pob cyfarfod yn agored i’r cyhoedd.

Philip Jones yw Clerc y Cyngor Cymuned a gellir cysylltu gyda fe ar clerk@llanpumsaint.org.uk  neu (01267) 253512