Llanpumsaint Logo

Christmas Message 2021 from Cllr Irfon Jones

As County Councillor for the Cynwyl Elfed Ward I wish you all a Merry Christmas and
a happy and healthy New Year for 2022. Thank you all for your continued support in
such difficult times ,I do hope that 2022 will be a much better year for us all.
Although I have been unable to meet people face to face, I have been available on
the telephone or E mail at anytime. As the vaccine seems to be working in Wales, the
future does look a lot brighter. Best Wishes to everyone. Yours sincerely Irfon.
Neges Nadolig gan y Cynghorydd Sir Irfon Jones.

Fel eich Cynghorydd Sir ward Cynwyl Elfed ar Gylch, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i
bawb am eich cefnogaeth dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae wedi bod yn flwyddyn
anodd ofnadwy. Er nag oedd hawl gan unrhyw un gyfarfod wyneb yn wyneb
roeddem yn barod i ateb y ffon neu ateb E bost unrhyw bryd. Mae'r brechu yn nawr
yn gweithio yn y wlad felly mae’r dyfodol i weld yn fwy clir a gobeithiol. Pob Hwyl a
Lwc ichi gyd. Irfon ar Teulu.