Croeso

Mae’r wefan hon yn rhan o gynllun cymunedol sy’n bwriadu gwella cysylltiadau a sbarduno gweithgareddau cymunedol ym mhentre Llanpumsaint a’r ardal.

Nod y project hwn yw:

  • Hwyluso cyfnewid gwybodaeth rhwng grwpiau ac unigolion
  • Hysbysebu gwasanaethau’r pentre
  • Hybu busnesau lleol ac annog cyfranogaeth o fewn y gymuned
  • Darparu gwybodaeth gymunedol a newyddion, a’u diweddaru’n gyson

Oriel Ffotograffauc

Llanpumsaint Pics

Visit our photo galleries

Digwyddiad Nesaf

Dydd Mawrth, Tachwedd 5, 2013

Untitled-cy

Dydd Iau, Ionawr 16, 2014

Untitled-cy

 

Dydd Sul, Ionawr 26, 2014

Untitled-cy

 

Y Newyddion Diwethaf

Untitled-cy

 

Untitled-cy

 

Untitled-cy

 

Untitled-cy

 

C.Rh. ac A. Ysgol Helfa Drysor!

Ein Noddwyr

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Gorllewin Brechfa yn cyfrannu'n ariannol at Wefan Cyfnewidfa Wybodaeth Llanpumsaint.

Gwalia Garage Branford Building Conservation Old Dairy Dog Hotel Cobain Gas Services Harcourt Plumbing and Heating Railway Inn Gwili Mill Llanpumsaint Fferm y Felin Farm Guest House and Cottages Hollybrook Country Inn Matthew Jones Agricultural Contractor G J Isitt Roofing Harcourt Tree Services

Cysylltiadau i grwpiau lleol

Cysylltiadau gweinyddol

European Agricultural Fund for Rural Development  Rural Community Regeneration  Welsh Assemby Government Logo  Welsh Assemby Government Logo