Croeso

Mae’r wefan hon yn rhan o gynllun cymunedol sy’n bwriadu gwella cysylltiadau a sbarduno gweithgareddau cymunedol ym mhentre Llanpumsaint a’r ardal.

Nod y project hwn yw:

  • Hwyluso cyfnewid gwybodaeth rhwng grwpiau ac unigolion
  • Hysbysebu gwasanaethau’r pentre
  • Hybu busnesau lleol ac annog cyfranogaeth o fewn y gymuned
  • Darparu gwybodaeth gymunedol a newyddion, a’u diweddaru’n gyson

Oriel Ffotograffauc

Llanpumsaint Pics

Visit our photo galleries

Digwyddiad Nesaf

Dydd Mawrth, Tachwedd 5, 2013

Untitled-cy

Dydd Iau, Ionawr 16, 2014

Untitled-cy

 

Dydd Sul, Ionawr 26, 2014

Untitled-cy

 

Y Newyddion Diwethaf

Untitled-cy

 

Untitled-cy

 

Untitled-cy

 

Untitled-cy

 

C.Rh. ac A. Ysgol Helfa Drysor!

Ein Noddwyr

Branford Building Conservation Old Dairy Dog Hotel Cobain Gas Services Blinds Only Harcourt Plumbing and Heating Railway Inn Gwili Mill Llanpumsaint Fferm y Felin Farm Guest House and Cottages Hollybrook Country Inn Matthew Jones Agricultural Contractor G J Isitt Roofing Harcourt Tree Services

Cysylltiadau i grwpiau lleol

Cysylltiadau gweinyddol

European Agricultural Fund for Rural Development  Rural Community Regeneration  Welsh Assemby Government Logo  Welsh Assemby Government Logo