Llanpumsaint Logo

Llanpumsaint Community Information Exchange

Prosiect cymunedol wedi’i gynllunio i wella cysylltiadau cyfathrebu ac ysgogi gweithgareddau cymunedol ym mhentref Llanpumsaint a’r aneddiadau cyfagos.

 

Cefnogwch ein hysbysebwyr os gwelwch yn dda

Cobain Gas Services Harcourt Plumbing and Heating Railway Inn Old Dairy Dog Hotel Fferm y Felin Farm Guest House and Cottages Hollybrook Country Inn

Digwyddiad i ddod

Beth sy'n digwydd yn Llanpumsaint a'r ardal gyfagos

Newyddion

Beth fu'n digwydd yn y pentref ac o'i gwmpas

Grwpiau Lleol

Grwpiau addysgol, cymdeithasol a hunangymorth lleol

Y Pentref

Popeth am y pentref - neuadd, heddlu, ysgol, eglwys a chapeli

Railway Inn

Busnesau

Y busnesau lleol sy'n helpu i gefnogi'r safle hwn

Hanes

Gwaith Arwyn Thomas yn manylu ar hanes Llanpumsaint a'r ardal

Llais y Llan

Copïau o gylchgrawn y pentref sy'n dyddio'n ôl 9 mlynedd

Cyswllt

Darganfyddwch ble rydym ni a sut i gysylltu â ni