Llanpumsaint Logo

Bethel Chapel

Fe fydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Sul Gorffenaf 11 2010 am 2 y prynhawn.

Am fanylion pellach cysylltwch a’r ysgrifenyddes sef Mrs Mali Lloyd 253472