Llanpumsaint Logo

Neuadd Goffa

Neuadd Goffa Llanpumsaint a Ffynnon Henry

Os am archebu’r Neuadd  ar gyfer unrhyw ddigwyddiad, ffoniwch Derick Lock ar 01267 253524

Bydd pawb sydd wedi pasio’r neuadd goffa yn ddiweddar wedi gweld pa mor gyflym mae’r estyniad yn tyfu.

Rydyn ni’n gobeithio cyllido’r gwahaniaeth trwy gynllun ‘Prynu Bricsen’. Mae’r ymateb cyntaf gan fusnesau ac unigolion lleol wedi bod yn dda iawn. Ond, mae rhagor o waith i’w wneud o hyd ac os ydych chi eisiau prynu bricsen yn eich enw chi neu er cof am anwyliaid, cysylltwch â ni ar unwaith.

Os hoffech brynu bricsen neu wneud rhodd, cysylltwch ag un o ymddiriedolwyr y Neuadd neu ffoniwch Derick Lock (253524) i gael ffurflen gais.