Llanpumsaint Logo

Gwaith cyhoeddedig arall

Cyhoeddwyd gan Archifdy Caerfyrddin

Mynd i’r Ysgol  (t – 100)
Cyhoeddwyd gan Gymdeithas Hynafiaethol  Caerfyrddin  2002

Hefyd nifer o gyfraniadau i Lais y Llan Llanpumsaint
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cofio a Mwy – Hanesion ardaloedd Llanpumsaint a Bronwydd. Arwyn Thomas

Yn fyr ond yn ddiffuant diolch i bawb am eu cefnogaeth i’r llyfr, am gyfrannu i’r Noson Lansio hyfryd, ac am brynu.  Os gallwch berswadio eraill i roi llaw mewn poced bydd yn help mawr i geisio gwneud elw fydd yn mynd at Elusennau Cancr.

Mae’r llyfrau ar werth gan y canlynol;-

Gwalia Rhydargaeau   –  Siop y Pentan Caerfyrddin  —  Margaret Griffiths

Tafarn y Railwe  Llanpumsaint  —  Tafarn Nantcelynen  Bronwydd

Siop y Pentre Cynwil Elfed   –  Nebo Bach.

Arwyn Thomas  arwynmsdd1@btinternet.com   01267 235324

 

Mae cynnwys y llyfr yn amrywiol.  Cawn gefndir y bechgyn gollodd eu bywydau yn y ddwy Ryfel Byd, a hanesion am nifer o gymeriadau lliwgar fu’n byw yn ardaloedd Bronwydd a Llanpumsaint.  Ceir hefyd nifer o erthyglau wnaeth ymddangos yn Llais y Llan dros y blynyddoedd olaf yma.  Yn y rhan olaf ceir arolwg o ardal Ystum Gwili (Nebo) 1841-191.

Wedi cyfarfod a chostau argraffu bydd pob elw yn mynd at Elusennau Cancr.

Copiau ar gael oddi wrth y canlynol
Siop y Pentan Caerfyrddin – Carmarthen
Garej Gwalia Garage Rhydargaeau
Siop pentre Cynwil village shop
Railway Llanpumsaint
Hollybrook Bronwydd
Margaret Griffiths
Eirlys Nebo
Arwyn Thomas, Meysydd, Bronwydd sa336jd   01267 235324  07972477324  arwynmsdd1@btinternet.com