Llanpumsaint Logo

Caersalem Capel

Caersalem Capel y Bedyddwyr

“Cyhoeddwn iesu Grist yn Waredwr ac yn Arglwydd”

  • Dydd Sul: 10.30am Ysgol Sul I Oedolion (Cymraeg)2.00pm Oedfa Bregethu (Cymraeg)
  • Sul ola’r mis – Oedfa Saesneg
  • Dydd Mawrth 1.00pm Dosbarth beiblaidd Dwyiethog yn ein chwaer Eglwys Penuel Carmarthen
  • Dydd Iau 2.00pm Cwrdd Gweddi

Rhifau Cyswllt Geraint Morse (Gweinidog) 01267 230676

Brinley Jones (Ysgrifennydd) 01267 253481