Llanpumsaint Logo

150 mlwydd oed Ysgol Gynradd Llanpumsaint

LLanpumsaint-School

Mae’r awdur yn olrhain hanes yr ysgol wledig hon dros gyfnod o ganrif a hanner, cyn cynnal nifer o gyfweliadau gyda’r cyn ddisgyblion hynaf. Mae atgofion y rheiny yn cwmpasu o’r 20au drwy’r Ail Ryfel Byd hyd 1970. Trefnwyd y llu o luniau gan Margaret Griffiths fu hefyd yn cyd-gynnal y cyfweliadau a’r ymchwil.

Argraffwyd gan Gwasg Y Lolfa 2013

£10 yw pris pob llyfr ac maent ar gael oddi wrth yr awdur —
Arwyn Thomas, Meysydd, Bronwydd, Caerfyrddin. Sa336jd
arwynmsdd1@btinternet.com 01267 235324